Mateusz Kosztyła

Dywidenda dla rzeczywistego właściciela bez podatku u źródła

Warunki zwolnienia z podatku u źródła może spełniać także podmiot, który nie jest bezpośrednim odbiorcą dywidendy, lecz jest jej rzeczywistym właścicielem. W konsekwencji ustawowy warunek posiadania co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata może zostać spełniony również wtedy, gdy rzeczywisty właściciel spełnia te warunki w odniesieniu do spółki pośredniczącej, a ta względem spółki wypłacającej dywidendy.

Kiedy dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela są kosztem podatkowym

Wypłacane przez spółkę dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela mające na celu zachowanie dobrej relacji z klientem czy też uniknięcie ryzyka procesu sądowego co do zasady mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako koszty związane z zachowaniem źródła przychodu. Z kolei wydatki mające na celu poprawę wizerunku spółki czy budowę jej pozytywnego charakteru mają charakter reprezentacyjny, co wyklucza możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Opłaty za gotowość produkcyjną są objęte zwolnieniem strefowym

Usługa gotowości do produkcji jest, oprócz samej produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych, jednym z przejawów działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę w ramach decyzji o wsparciu oraz na terenie SSE (Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT dotyczy więc zarówno uzyskiwanego przez spółkę wynagrodzenia z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, jak również wynagrodzenia za utrzymanie zdolności produkcyjnych.

Obowiązek podatkowy według protokołu odbioru także w branży IT

Na ustalenie momentu wykonania części usługi wdrożenia aplikacji IT dla celów VAT może wpływać uzgodnienie przez strony transakcji określonej procedury sprawdzenia i odbioru przedmiotu świadczenia.