Konrad Korzeniowski

Praca zdalna transgraniczna na elastycznych zasadach

O skorzystaniu z nowych unijnych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników transgranicznych decyduje pracownik z pracodawcą. Jeżeli tak wybiorą, muszą wystąpić o wydanie A1.