Szymon Karpiński

Czy podpisanie protokołu odbioru prac ma znaczenie dla VAT?

Zajmujemy się usługami wdrożeniowymi IT. Podpisujemy kontrakty, zgodnie z którymi zakończenie prac potwierdzane jest protokołem. Za datę odbioru prac uważamy datę podpisania przez klienta protokołu odbioru. Czy możemy uznać, że podpisanie protokołu wyznacza obowiązek rozliczenia VAT?