Agnieszka Brzóstewicz-Sulikowska

NSA rozstrzygnął o należytej staranności w podatku u źródła

Dla dokonywanych w trakcie roku podatkowego wypłat dla nierezydenta nieprzekraczających 2 mln zł płatnik nie musi szczegółowo weryfikować przesłanek dotyczących odbiorcy należności.