Milena Różanowska

Między licencjatem a magisterką składki ZUS są obowiązkowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia nie zachowuje statusu studenta w czasie wakacji, nawet jeśli będzie kształcić się dalej. Jeżeli podejmie pracę na zlecenie, przychód z tej umowy nie będzie podlegał zwolnieniu ze składek.

Informacja ZUS IWA bez błędów

31 stycznia 2024 r. mija termin na złożenie ZUS IWA za 2023 r. Jeśli płatnik jej nie przekaże albo wykaże w niej nieprawidłowe dane, co spowoduje zaniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, naraża się na wysoką sankcję.

Uczeń praktycznej nauki zawodu też musi czekać na zasiłek

Młodocianych, którzy podjęli praktyczną naukę zawodu, również obowiązuje okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje także za dni wolne od nauki i pracy.

Wysokość składek za czas urlopu wychowawczego trzeba weryfikować

Od 1 lipca 2023 r. zmieniła się najniższa podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego. Konieczność aktualizacji może też spowodować zmiana w oświadczeniu pracownika.

Po przywróceniu do pracy bez wstecznych składek na FEP

Jeśli sąd przywrócił na etat pracownika, który zajmował stanowisko pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za czas niewykonywania takich obowiązków.

Dopłaty na naukę nauczyciela wolne od składek

Opłacane przez szkołę dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli nie  wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS zatrudnionych.