Alina Barkowa

Przetwarzanie i analiza BIG DATA przez organy KAS

Z roku na rok organom KAS udostępniane są co raz to nowe technologie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i analizy tzw. Big Data dotyczącej aktywności podatników na polskim i europejskim rynku. Do jakich danych KAS ma obecnie dostęp? W jaki sposób są one wykorzystywane? Jaki ma to wpływ na kwestie indywidualnej weryfikacji rozliczeń podatkowych?