Karolina Kacprzak

Zamówienia publiczne: Czy można uzupełnić pełnomocnictwo

Doszło do sytuacji, w której uzupełnienie pełnomocnictwa w ramach zamówień publicznych rządzi się odmiennymi zasadami w zależności od tego, czy mamy do czynienia z uzupełnianiem przy składaniu oferty czy przy zgłoszeniu przystąpienia.