Justyna Cichecka

Uczestnik funduszu inwestycyjnego sam rozliczy podatek

Od 2024 r. nie będzie już pobierany zryczałtowany PIT od umorzenia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Inwestorzy zyskają możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy i innych instrumentów finansowych.