Paulina Lech

Nawet ciąża czy rodzicielstwo nie gwarantują możliwości pracy zdalnej

Pracownicy uprzywilejowani mogą domagać się wykonywania pracy z domu. Jednak pracodawca może odmówić zgody, jeżeli sprzeciwia się temu organizacja pracy lub rodzaj obowiązków podwładnego.

Czy wnioskując o elastyczną organizację pracy, w tym zdalną, trzeba się obawiać zwolnienia?

Zabronione jest rozwiązanie umowy o pracę z powodu złożenia przez pracownika wniosku o wprowadzenie elastycznej organizacji pracy, w tym o pracę zdalną. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy pracodawca zaakceptował ten wniosek.

Niepewny powrót do poprzednich zasad wykonywania pracy

We wniosku pracownik wskazuje planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia elastycznej organizacji pracy. Gdy szef zaakceptuje jego prośbę, nie ma gwarancji łatwego wycofania się z poczynionych uzgodnień.

Elastyczna organizacja pracy: weryfikacja wniosku

Pismo pracownika w sprawie objęcia go elastyczną organizacją pracy powinno zostać poddane wnikliwej analizie – nie tylko pod kątem formalnym, ale również możliwości i potrzeb pracodawcy.

Krótszy tydzień pracy lub home office na wniosek

Wychodząc z inicjatywą objęcia elastyczną organizacją pracy, pracownik powinien wskazać, którym wariantem jest zainteresowany. Jeśli zaproponuje kilka, ostateczny wybór należy do pracodawcy.

Nadal przełożony może wysłać na urlop wypoczynkowy

Choć nie obowiązują już rozwiązania covidowe, to w pewnych sytuacjach wciąż pracodawca może narzucić termin urlopu wypoczynkowego, nawet gdy pracownik się na to nie godzi i o niego nie wnioskuje.