Adrian Ptak

Kto zapłaci akcyzę za energię z paneli fotowoltaicznych

W związku ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, pojawia się pytanie o opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej wytworzonej przy jej użyciu, jak również o obowiązki akcyzowe z tym związane.

Miejsce świadczenia usługi

Właściwe opodatkowanie usług świadczonych przez podmioty z branży transportowej stanowi istotne i wciąż dyskutowane zagadnienie. Pojawia się pytanie, o to czy usługa ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w kraju.

Nauka języków online a VAT

Aplikacje mobilne umożliwiające naukę języków obcych cieszą się coraz większą popularnością. Przy czym, uzyskanie pełnego dostępu do udostępnianych materiałów często wiążę się z wykupieniem abonamentu, na określony czas. W związku z tym pojawia się pytanie o opodatkowanie VAT usług świadczonych przez twórców takich platform.

Kursy językowe online bez VAT

Spółka prowadząca specjalną platformę elektroniczną do nauki języków obcych ma prawo zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Jakie obowiązki przy archiwizacji faktur

Na podatnikach VAT ciążą liczne obowiązki związane z wystawianiem faktur oraz ich formą. Na tym jednak nie koniec, również po wystawieniu faktury lub jej otrzymaniu, czyli co do zasady już po zakończeniu transakcji, którą dana faktura ma dokumentować, na podatników został nałożony istotny obowiązek przechowywania faktur.

Działalność nierejestrowana a VAT

Działalność nieewidencjonowana staje się coraz bardziej popularna. Wśród jej zalet wylicza się zwolnienie z większości obowiązków ewidencyjnych oraz obciążeń fiskalnych. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeżeli tak, to jakie obowiązki w VAT ciążą na osobach ją prowadzących.