Michał Kwaśniewski

Branża handlowa jest szczególnie narażona na opodatkowanie

Obowiązek zapłaty podatku minimalnego zależy m.in. od niskiego poziomu rentowności.

Danina w międzynarodowej grupie kapitałowej

Jakie transakcje wewnątrzgrupowe mogą być szczególnie kłopotliwe dla przedsiębiorców?

Kto nie zapłaci podatku minimalnego

Efekt konsolidacji na potrzeby podatku minimalnego ma swe ograniczenia. Trzeba osiągnąć 75 proc. minimalnego zaangażowania kapitałowego i zachować jednolity w grupie rok podatkowy.

Koniec pandemii oznacza odwieszenie obowiązków dla przedsiębiorców

Od 1 lipca ponownie biegną terminy na zaraportowanie schematów podatkowych