Jakub Urbanek

Czy zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski nad inwestycją jest możliwa

Pomimo że przepisy przewidują wprost procedurę zmiany projektanta, w orzecznictwie jest inaczej.