Dominika Sudomir

Raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju – liderzy nie marnują czasu

Od kilku miesięcy widzimy na rynku wzmożone zainteresowanie wśród przedsiębiorstw nadchodzącymi wymaganiami związanymi z raportowaniem niefinansowym.