Marta Krawcow

Korekty TP nie trzeba już wykazywać w zeznaniu rocznym

Od 2022 r. obowiązuje wiele ułatwień w zakresie korygowania cen transferowych. Podatnik nie musi już potwierdzać dokonania tej korekty (zarówno in plus, jak i in minus) w rocznym zeznaniu podatkowym.