Patrycja Wakuluk

Kto musi wyrazić zgodę na sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

Uzyskanie wymaganych zgód na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest warunkiem ważnie i skutecznie przeprowadzonej transakcji.

Kto reprezentuje spółkę w umowie z członkiem zarządu?

Niedochowanie obowiązku tzw. szczególnej reprezentacji spółki w umowie między spółką a założycielem startupu, pełniącego jednocześnie funkcję członka zarządu – to najczęstsze ryzyko wykrywane podczas badania due diligence.

Uprawnienia członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu spółki akcyjnej

W wyniku delegowania, członek rady nadzorczej czasowo wstępuje w prawa i obowiązki członka zarządu, którego mandat wygasł, lub który nie może sprawować czynności. Nie staje się on jednak członkiem zarządu.

Dokapitalizowanie spółki z o.o. w formie dopłat i pożyczki wspólników

Dzięki dopłatom lub pożyczce udzielonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jej wspólnicy nie będą musieli zaciągać kredytu w banku czy pozyskiwać dla spółki zewnętrznego inwestora.

Klauzule opcyjne – zabezpieczenie interesów założycieli lub inwestorów

W dokumentacji transakcyjnej spółki z o.o. pojawiają się klauzule opcyjne, przyznające jednej lub obu stronom umowy określone uprawnienia. By z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić pewne warunki.