Anika Sitkowska

Jaką strategię przyjąć przeciwko niewypłacalnej spółce z o.o.?

Samo złożenie wniosku o upadłość dłużnika może być niewystarczające. Brak tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. może uniemożliwić wierzycielowi dochodzenie roszczeń od członka jej zarządu.

Wniosek o upadłość dłużnika – droga na skróty nie zawsze korzystna

Nawet, jeśli wierzyciel ma formalne uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, w określonych przypadkach, takie działanie może mieć dla niego negatywne konsekwencje.

Majątek małżonka dłużnika na celowniku wierzyciela

Jeśli kontrahent jest w związku małżeńskim, to już na etapie zawierania umowy warto zabezpieczyć swoje przyszłe interesy pod tym kątem.

Czy można odzyskać wierzytelności po wykreśleniu spółki z KRS?

Zdarza się, że wierzyciel chce pozwać swojego dłużnika, albo rozpocząć egzekucję, ale odkrywa, że dłużnik już nie istnieje, bo został wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Nie wszystko jednak stracone – wierzyciel może podjąć działania, by odzyskać należności.