Bartosz Gniedziejko

Były student cudzoziemiec nie może pracować bez zezwolenia

Pracodawca powinien monitorować aktualność statusu studenta pracującego u niego obcokrajowca. W razie utraty tego statusu może mu bowiem grozić odpowiedzialność karna za nielegalne zatrudnianie takiej osoby.

Jak zminimalizować odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe

Jasny podziału obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób w spółce w istotny sposób pomaga w minimalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej przez osoby ją reprezentujące.