Jakub Organ

Co zmieniła fundacja rodzinna?

Polscy biznesmeni, po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej, częściej wprowadzają zmiany w umowach spółek dotyczące dziedziczenia udziałów czy akcji, częściej sporządzają testamenty.

Działalność gospodarcza w Polsce – podstawowe zasady

Przedsiębiorcy zagraniczni często nie wiedzą, że muszą zarejestrować działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce. Za niedopełnienie tych formalności grożą kary.

Prawno-podatkowe skutki rozwiązania fundacji rodzinnej

Nowa instytucja prawna, jaką jest fundacja rodzinna, daje nieznane dotąd w polskim prawie możliwości zaplanowania sukcesji i zabezpieczenia majątku prywatnego oraz przyszłości firmy. Istnieje jednak wiele zagadnień, które budzą wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów. W tym zakresie, ciekawe oraz kontrowersyjne jest zagadnienie rozwiązania fundacji rodzinnej i skutków prawnych oraz podatkowych jakie to za sobą pociąga.