Renata Sobocińska

Co robić, gdy działka nie ma dostępu do mediów?

Zdarza się, że planowana inwestycja nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub elektroenergetycznej, a właściciel sąsiedniej nieruchomości nie zgadza się na przeprowadzenie przez jego działkę urządzeń przesyłowych. Wówczas warto rozważyć skorzystanie z wywłaszczenia w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, by uzyskać dostęp do mediów.

Co nie powinno się znaleźć w planie miejscowym?

Ustanowienie w planie miejscowym ochrony drzew w sposób odmienny niż w ustawie o ochronie przyrody jest niezgodne z przepisami. Problematyczne jest również wyznaczenie drogi wewnętrznej na prywatnych gruntach. Właściciel może się bronić wnosząc skargę do sądu administracyjnego.