Martyna Leszczyńska

Wyceny na potrzeby rachunkowe w cenach transferowych

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, i tym samym najbardziej czasochłonnym oraz trudnym do przygotowania, jest analiza cen transferowych. Polskie przepisy wskazują pięć standardowych metod, które mogą zostać zastosowane w celu weryfikacji cen transferowych.

Wskaźniki finansowe jako wynik transakcji

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą dokonać weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia. W zależności od wybranej metody konieczne może okazać się wykazanie w formularzu TP-R wskaźnika finansowego wybranego do weryfikacji rynkowego poziomu ceny transferowej wraz z jego poziomem na transakcji kontrolowanej i w wynikach analizy.

Jakie korzyści i ryzyka wynikają z mechanizmu safe harbour

Po spełnieniu warunków wymaganych przez przepisy organ odstępuje od kwestionowania wynagrodzenia w dwóch kategoriach transakcji kontrolowanych: pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz usług o niskiej wartości dodanej.