Eliza Kwiatkowska

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Informacje uzyskane od Chat GPT nie zawsze są prawdziwe. Ta technologia może się mylić. Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku błędnych odpowiedzi, które mogą naruszać dobra osobiste osób lub podmiotów, których dotyczą?