Grzegorz Szewczyk

Dlaczego warto ubezpieczyć ryzyko podatkowe

Częste zmiany przepisów podatkowych pociągają za sobą możliwość popełnienia omyłki i tym samym konieczność poniesienia, czasami bardzo dotkliwych, konsekwencji. I tutaj z pomocą przychodzą ubezpieczenia.