Bartosz Halejak

Praca na home office pod zdalną kontrolą

Kontrola wykonywania pracy zdalnej może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym połączeń wideo, wiadomości mailowych czy rozmów telefonicznych.