Anna Jelińska-Sabatowska

Reklama i promocja w ustawie alkoholowej a komunikacja marki w social mediach

Należy wyraźnie odróżnić zakazaną działalność reklamową lub promocyjną alkoholi wysokoprocentowych od dopuszczalnej reklamy i promocji piwa oraz komunikacji marki napoju alkoholowego, która odbywa się z wykorzystaniem narzędzi stwarzających zamknięty krąg odbiorców przekazu - piszą prawnicy.

Czy e-sprzedaż alkoholu w Polsce jest dozwolona

Organy stoją na stanowisku, że sprzedaż wysyłkowa alkoholu i sprzedaż alkoholu przez internet jest niedozwolona, nawet gdy przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż w punkcie stacjonarnym. Jednak ustawa nie wyłącza wprost handlu trunkami w sieci - dostrzegają to sądy administracyjne.