Patrycja Boguska

Czy zmiany w k.p.c. dotykają biznes?

Ostatnia nowelizacja skutkuje zwiększeniem rygorów postępowania prowadzonego z udziałem przedsiębiorców.

Przeciwdziałanie przemocy ma wyglądać inaczej

Zmieni się sposób funkcjonowania, skład oraz organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnych, w ramach których gminy realizują obowiązek przeciwdziałania przemocy domowej.