Krzysztof Wanecki

Udział obywateli w planowaniu przestrzennym ma być większy

Szersze możliwości partycypacji społecznej mogą wpłynąć na długość postępowań planistycznych ze względu na możliwość powtarzania konsultacji.