Piotr Budner

Czy wydatki poniesione na zaniechaną inwestycję są kosztem

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie budynków i budowli w celach inwestycyjnych, które następnie zostały wyburzone.