Michał Goj

Kiedy warto skorzystać z pomocy pełnomocnika

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się również aspekt bycia kontrolowanym przez organy administracji skarbowej. I jak w innych aspektach prowadzenia dzialności, podatnik uprawniony jest do delegacji części swoich uprawnień w celu efektywnej obsługi kontroli.

Wykładnia, która nie daje ochrony, byłaby bezwartościowa

Odpowiedź na pytanie o potencjalnie negatywne konsekwencje działania niezgodnego z prawem wykracza poza zakres interpretacji.