Magdalena Kujawa

Raportowanie ORD-U dopiero w terminie na TPR-C

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów opublikowanym w marcu 2023 r., termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) został zrównany z terminem na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C), czyli wynosi 11 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.