Aleksandra Silarska

Kontrola trzeźwości nie każdym alkomatem

Alkomat do kontroli trzeźwości pracowników musi gwarantować dokładność pomiaru. Błędny pomiar lub brak możliwości pomiaru większej liczby osób na zmianie może być podstawą do podważenia wyniku badania.

Picie alkoholu na pracy zdalnej trudniej wykryć

Wprowadzenie rutynowych kontroli trzeźwości osób na tzw. home office jest bardzo trudne do zorganizowania. Możliwa jest jednak kontrola at hoc w razie uzasadnionych podejrzeń co do stanu pracownika.