Bartosz Piątek

Czy polskie prawo jest gotowe na AFIR?

W tym roku mają zostać zakończone prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (AFIR).