Klaudia Baran

O podatkach i składkach decyduje rodzaj wypłaconego świadczenia

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest odszkodowaniem i nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT.

Warunki zastosowania ulgi na ekspansję

Wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów mogą być odliczone na mocy ulgi o ekspansję.

Bony wydawane klientom w ramach akcji promocyjnej bez PIT

Bony, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł i które są wydawane klientom przez świadczeniodawców w ramach akcji promocyjnych, są zwolnione z opodatkowania. Bon nie może być jednak przekazany na rzecz pracownika świadczeniodawcy ani na rzecz osoby związanej ze świadczeniodawcą stosunkiem cywilnoprawnym.

Jak opodatkować nagrodę przy sprzedaży premiowej

Nagrody przyznawane w ramach regulaminu kwalifikują się jako związane ze sprzedażą premiową.