Paweł Tarbaj

Rozliczenie podatkowe sprzedaży bonów

Przychód z tytułu sprzedaży bonów powstaje w dniu wydania bonu lub uregulowania należności, w zależności od tego, która z tych czynności będzie pierwsza.