Urszula Mazurek

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT ma szczególne znaczenie praktyczne. Jego ustalenie pozwala określić moment opodatkowania danego zdarzenia i wykazania należnego podatku w pliku JPK. Moment powstania obowiązku podatkowego nie jest jednakowy dla wszystkich rodzajów usług, a ustawa przewiduje szereg wyjątków od zasad ogólnych.

SLIM VAT 3 receptą na dużą liczbę rocznych korekt w VAT

Zgodnie z planowanymi zmianami, już niedługo, po raz pierwszy od roku 2011 roku zwiększeniu ulegnie kwota limitu pozwalająca na odliczenie pełnego podatku VAT w przypadku nabycia towarów i usług o przeznaczeniu mieszanym.