Jagoda Trela

Stawka VAT w eksporcie towarów poza UE

Stawka VAT w przypadku eksportu poza granice UE wynosi 0 proc. Jednak, aby skorzystać z tej stawki, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium wspólnoty.

Czy czeka nas rewolucja w obszarze strategii podatkowych

Podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro lub będący podatkowymi grupami kapitałowymi muszą sporządzać i podawać do publicznej wiadomości zestaw informacji opisujących działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania. Jednakże Ministerstwo Finansów prowadzi już konsultacje w zakresie zmian w tym zakresie.

Objaśnienia podatkowe do estońskiego CIT problemem spółek strefowych

Ryczałt od dochodów spółek, po nowelizacji przepisów, która weszła w życie w styczniu 2022 r. stał się bardzo popularną formą opodatkowania. Przepisy zawierają jednak szereg ograniczeń odnośnie do podmiotów, które mogą z niej korzystać.

Czy zwykłe zaniedbanie wystarczy, aby ukarać podatnika sankcją

W obecnym stanie prawnym polskie organy podatkowe dysponują narzędziem, dzięki któremu mogą dotkliwie karać podatników zaniżających swoje zobowiązania w podatku od towarów i usług lub zawyżających korzyści podatkowe.

Koszty wytworzenia prototypu – ulga na prototyp czy B+R

Nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oprzyrządowania do wytworzenia prototypu oraz przeprowadzenia jego badań podlega przepisom o uldze B+R, a nie uldze na prototyp.