Łukasz Doniec

Problemy z wykazaniem możliwości połączenia działki z drogą

Zapewnienie możliwości korzystania z układu komunikacyjnego, znajdującego się w pobliżu inwestycji, jest warunkiem prawidłowego użytkowania wybudowanych obiektów. Wykazanie dostępu do drogi publicznej stanowi jednak często problem, który inwestorom trudno ominąć.

Porozumienie z sąsiadami uprości proces inwestycyjny

W dobie trudności występujących na rynku nieruchomości inwestorom coraz bardziej może zależeć na uniknięciu sporów z sąsiadami, które mogą opóźnić, a wręcz zablokować inwestycję na długie lata. Jednym ze sposobów ułożenia sobie relacji z właścicielami nieruchomości sąsiednich może być zawarcie pisemnego porozumienia.