Karolina Bober-Sułek

Postępowanie restrukturyzacyjne: Ochrona przed egzekucją i szansa dla dłużnika

W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele nie mogą wszcząć i prowadzić egzekucji. To skłania dłużników zagrożonych niewypłacalnością do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji.