Michał Bala

Naruszenie wcześniejszej umowy nie zawsze oznacza wykluczenie z postępowania

Wypełniając jednolity europejski dokument zamówienia, wykonawca powinien dokładnie przemyśleć sposób i zakres składanych wyjaśnień, pozostawiając sobie możliwość skorzystania z procedury samooczyszczenia.