Jan Starybrat

Reorganizacje transgraniczne pod kontrolą Szefa KAS

15 września weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Zmienione przepisy przewidują obowiązek uzyskania potwierdzenia organu podatkowego, że zamierzone działania nie stanowią nadużycia. A tu mogą pojawić się komplikacje.

Sąd: Ochrona majątku prywatnego to nie unikanie opodatkowania

Klauzula generalna nie znajdzie zastosowania, gdy podatnik zmierza do ograniczenia osobistej odpowiedzialności i reinwestuje osiągnięte zyski.