Anna Zbierska

Czy członek wieloosobowego zarządu „płaci” za nie swoje decyzje?

Niezależnie od wewnętrznych podziałów obowiązków między członkami zarządu, każdy z nich powinien wykazywać się dbałością o powierzone mienie. Powoływanie się na brak szczegółowej wiedzy, w zakresie podejmowanych czynności może okazać się niewystarczającą linią obrony.

Jak pozyskać informacje o kontrahencie, bez ryzyka odpowiedzialności karnej?

Niezrealizowane projekty, straty finansowe i wizerunkowe, to tylko niektóre z konsekwencji jakie mogą dotknąć spółkę, która niewłaściwie dobierze swoich partnerów biznesowych.

Były pracownik szkodzi renomie firmy? Nie może czuć się bezkarny

Niepochlebne publikacje i komentarze mogą naruszać dobra osobiste pracodawcy, chronione przez prawo cywilne. Jeśli godzą w dobre imię przedsiębiorcy, może on poszukiwać ochrony również w prawie karnym.

Prokurator przygląda się spółce. Co z tajemnicą przedsiębiorstwa?

W obszarze zainteresowania organów ścigania spółka może znaleźć się ze względu na współpracę z nierzetelnym dostawcą lub nieuczciwe postępowanie jej pracownika albo menedżera. Zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego może zostać złożone także przez konkurencję.

Z fotela prezesa na więzienną pryczę. Tymczasowe aresztowanie w sprawach gospodarczych

Decyzje podejmowane dzisiaj, mogą znaleźć się w obszarze zainteresowania prokuratury dopiero za kilka lat. Prawidłowo udokumentowane procesy decyzyjne mogą być łatwiejsze do wyjaśnienia i to w krótkim czasie. Ustawodawca nie zdecydował się na ograniczenia przedmiotowe tymczasowego aresztowania w sprawach gospodarczych.

Zbrodnia menedżerska - jak wykrywać nadużycia w firmie?

Od 1 października 2023 r. osobie, która przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków wyrządza reprezentowanemu podmiotowi szkodę majątkową, grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Postawienie zarzutów w sprawie tzw. zbrodni menedżerskiej może wpłynąć na wizerunek firmy. Jakie działania podjąć by temu zapobiec?

Audyt śledczy zamiast zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Wykazanie nieprawidłowości na etapie postępowania wewnętrznego może pozwolić na całkowite uniknięcie postępowania karnego. Niektóre z przestępstw gospodarczych ścigane są jedynie na wniosek tj. wymagają odpowiedniej decyzji ze strony pokrzywdzonego.