Marta Kupczak--Strzelecka

Reklama w internecie: reguły dla wszystkich

Serwisy społecznościowe, platformy e-commerce i sewisy online, które pośredniczą m.in. w rezerwacjach, czekają nowe obowiązki.