Martyna Piecuch

Zużycie budowli nie wpływa na wysokość podatku od nieruchomości

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości stanowi wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

NSA: Ubezpieczenie GAP jest objęte limitem kosztów

Wyłączenie prawa do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków dotyczących samochodów osobowych odnosi się również do składek na ubezpieczenie GAP, jeżeli wartość pojazdu przekracza 150 tys. zł.

Sąd: Nie wszystkie wydatki mogą być kosztami finansowania dłużnego

Przepis art. 15c ust. 12 ustawy o CIT nie ma zastosowania do leasingu operacyjnego.

Zagraniczne podróże służbowe należy opodatkować w Polsce

Wynagrodzenie pracownika polskiego oddziału spółki niemieckiej, odbywającego podróże służbowe do Niemiec, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jaka danina od węzła betoniarskiego

Funkcjonalne powiązanie pomiędzy elementami budynku czy budowli, nie stanowi podstawy do opodatkowania całości podatkiem od nieruchomości.