Georg Nikokiris

Raportowanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w Niemczech – zmiany w zgłoszeniach

Od 2015 roku w Niemczech istnieje rejestr przejrzystości oparty na unijnych dyrektywach w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy1. W ciągu ostatnich trzech lat doszło jednak do kilku zmian legislacyjnych, które wpłynęły na charakter i procedurę zgłaszania beneficjenta rzeczywistego.

Niemiecka ustawa o opakowaniach i nowe obowiązki polskich firm

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dostarczali towary w opakowaniach do konsumenta końcowego na terenie Niemiec i do Niemiec są zobowiązani do rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID.

Zmiany w prawie niemieckim ważne dla polskich firm

Niemieckie regulacje w zakresie ESG wpływają także na sytuację polskich przedsiębiorców sprzedających swoje towary za Odrą lub współpracujących z firmami niemieckimi. Konsekwencje dotyczą w szczególności dwóch ustaw: o opakowaniach i o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.