Piotr Gajdziński

Piotr Gajdziński

Skowronek milczący

W ciągu kilku ostatnich lat w naszym kraju dokonała się rewolucyjna zmiana w świadomości ekologicznej, czym zresztą polskie społeczeństwo wpisało się w światowe trendy.

Czy trzeba jeszcze pić w Mławie?

Pochód Roberta Biedronia i jego Wiosny trwa w najlepsze. Czytałem właśnie doniesienia z kolejnego spotkania w Bydgoszczy i są one mocno entuzjastyczne.

Centralnie wniebowzięci

Forum Obywatelskiego Rozwoju, a konkretnie Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka, przeanalizował sensowność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prowincja ma głos?

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, nie ukrywa, że zastanawia się nad startem w wyborach do Senatu.

W krainie biznesu

Bardzo się nam ostatnio w naszej ojczyźnie zrobiło biznesowo. Nie chodzi tylko o słynne negocjacje w sprawie dwóch warszawskich wież, także o mające swoją siedzibę w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności.

W krainie biznesu

Bardzo się nam ostatnio w naszej ojczyźnie zrobiło biznesowo. Nie chodzi tylko o słynne negocjacje w sprawie dwóch warszawskich wież, także o mające swoją siedzibę w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności.

Jeśli nie Wy, to kto?

Wdyskusji będącej następstwem zamordowania prezydenta Pawła Adamowicza mówi się, co charakterystyczne, nie o pojednaniu, ale o wyciszaniu emocji.

Jeśli nie Wy, to kto?

Wdyskusji będącej następstwem zamordowania prezydenta Pawła Adamowicza mówi się, co charakterystyczne, nie o pojednaniu, ale o wyciszaniu emocji.