Antonina Dybała

Ustalenie miejsca świadczenia usług

Usługi call center na rzecz odbiorców w Niemczech, świadczone na zlecenie niemieckiego podmiotu, nie stanowią czynności opodatkowanej VAT w Polsce.