Aleksander Ciślak

Sąd: Nieodpłatne wyjazdy dla pracowników bez prawa do odliczenia VAT

Przepis dotyczący opodatkowania VAT niektórych usług wykonywanych przez podatnika bez wynagrodzenia nie ma zastosowania do sytuacji, w której spółka świadczy pracownikom nieodpłatne usługi nabyte wyłącznie do celów ich prywatnej konsumpcji.

Refaktura usług twórców i artystów z obniżoną stawką

Obniżona stawka VAT na usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, nie obejmuje tylko twórców wykonujących te usługi.

Estoński CIT nie wyłącza obowiązku stosowania przepisów o cenach transferowych

Żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dotyczące cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT.

NSA: Można odmówić zastosowania zwolnienia z dyrektywy

Wypłata należności licencyjnej do spółki-siostry nie korzysta ze zwolnienia z podatku u źródła, jeżeli wspólny udziałowiec nie ma siedziby w UE/EOG z uwagi na niespełnienie przesłanki zwolnienia z art. 21 ust. 3a ustawy o CIT.