Jakub Andrzej Kuś

ZUS bierze pod lupę świadczenia postojowe dla wykonawców zleceń

Organ rentowy kontroluje i podważa zasadność wypłaty wsparcia udzielonego w pandemii osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Beneficjenci mogą jednak obronić się w sądzie.

Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które powstały od początku 2021 roku do 24 sierpnia 2022 r., zamawiający muszą jeszcze chwilę poczekać. To czas dla wykonawców, by przeanalizowali swoją sytuację prawną i podjęli działania zaradcze.