Michał Wojna

Należności – rodzaje, sposób wyceny i prezentacji w sprawozdaniu

Należności są jednym z kluczowych elementów determinujących wartość aktywów spółki. Ich złożoność i zróżnicowanie, a także podatność na utratę wartości może powodować duże problemy w odpowiedniej wycenie i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Na dodatkowe trudności w procesie szacowania należności ma także wpływ toczący się obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie.