Justyna Siemiatycka

Ochrona zwolnionych pracowników zostanie wzmocniona

Od 22 września br. sąd pierwszej instancji, który uzna wypowiedzenie umowy za bezskuteczne lub orzeknie przywrócenie do pracy, na wniosek pracownika zobowiąże pracodawcę do jego zatrudniania do zapadnięcia prawomocnego wyroku.

Zmiany w prawie pracy: Stare umowy obejmą nowe zasady

Od 26 kwietnia 2023 r. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony musi zawierać przyczynę uzasadniającą tę decyzję. Zmiany nie dotyczą wypowiedzeń dokonanych przed tą datą.

Przerwa od pracy w domu też musi być bezpieczna

Brak zasad korzystania z przerw w pracy zdalnej może powodować trudności w kwalifikacji wypadków przy tej pracy. Zwiększa też ryzyko uzupełniających roszczeń odszkodowawczych pracowników wobec pracodawcy.

Wypadki przy pracy zdalnej w kodeksie pracy

Ustawa nowelizująca kodeks pracy zawiera dość rozbudowane przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej. Ponadto w sposób ramowy określa sposób i tryb postępowania w razie wypadku przy pracy „na odległość”.