Justyna Siemiatycka

Przerwa od pracy w domu też musi być bezpieczna

Brak zasad korzystania z przerw w pracy zdalnej może powodować trudności w kwalifikacji wypadków przy tej pracy. Zwiększa też ryzyko uzupełniających roszczeń odszkodowawczych pracowników wobec pracodawcy.

Wypadki przy pracy zdalnej w kodeksie pracy

Ustawa nowelizująca kodeks pracy zawiera dość rozbudowane przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej. Ponadto w sposób ramowy określa sposób i tryb postępowania w razie wypadku przy pracy „na odległość”.