Grzegorz Matysek

Odpłatne zbycie udziałów lub akcji bez podatków?

Od 2022 r. prawodawca wprowadził do ustawy o CIT korzystne rozwiązanie dla spółek zbywających posiadane w innych podmiotach udziały/akcje. Jednak by z tego rozwiązania skorzystać, muszą zostać spełnione określone warunki. Należy również pamiętać, że od 2023 r. jego zasady funkcjonowania ulegną istotnym modyfikacjom.